INFO
Tłumaczenia dzielą się najogólniej rzecz biorąc na pisemne i ustne oraz uwierzytelnione i zwykłe.

Tłumaczenia uwierzytelnione wykonują tłumacze posiadający odpowiednie kwalifikacje przewidziane ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego zweryfikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wpisani na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego wpisanym na listę Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/48/10.

W Polsce tłumaczenia uwierzytelnione nazywa się potocznie „przysięgłymi”. Ściśle rzecz biorąc to tłumacz jest przysięgły, ponieważ składał przysięgę (ślubowanie) przed Ministrem Sprawiedliwości a tłumaczenia wykonywane przez niego to tłumaczenia uwierzytelnione lub poświadczone (można używać tych nazw zamiennie). W praktyce zdecydowanie najpowszechniej używane jest określenie „tłumaczenia przysięgłe”.
 CMS by Undicom.pl
Ranking stron