OFERTA
TŁUMACZENIA PISEMNE
 
• Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione)
Tłumaczenia dokumentów urzędowych – samochodowych, świadectw szkolnych i wyższych uczelni, aktów USC, wpisów do EDG, KRS zaświadczeń ZUS, PZU, innych firm ubezpieczeniowych i wszystkich innych dokumentów wymagających uwierzytelnienia, jednostką rozliczeniową tłumaczeń przysięgłych jest 1 strona zawierająca 1125 znaków*.

• Tłumaczenia zwykłe
(nie wymagające uwierzytelnienia) w tym prawno-gospodarcze, techniczne i inne specjalistyczne, prowadzenie w imieniu klienta korespondencji drogą elektroniczną i tradycyjną, jednostka rozliczeniowa tłumaczeń zwykłych to 1 strona zawierająca 1500 znaków*.

*Minimalną jednostką rozliczeniową jest 1 strona. Strona rozpoczęta rozliczana jest jako cała.


TŁUMACZENIA USTNE
(uwierzytelnione i zwykłe)
 
• Konsekutywne i asystenckie
- jednostką rozliczeniową jest blok 4 h

• Symultaniczne
- jednostką rozliczeniową jest blok 4 h

• Prowadzanie rozmów telefonicznych
w imieniu klienta
 CMS by Undicom.pl
Ranking stron